Category Archives: Tản mạn chuyện kinh doanh

Tản mạn chuyện kinh doanh từ Leader của Team. Tốt nghiệp ngành QTKD , đại học Kinh tế với 12 năm kinh doanh trên thị trường online từ 2009